Prawo autorskie w audiodeskrypcji – konsultacje


10 lutego 2016 r. w Uniwersytecie Warszawskim spotkaliśmy się z ludźmi zaangażowanymi w tworzenie audiodeskrypcji w Polsce: przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji kultury, audiodeskryptorami, prawnikami oraz naukowcami. Podczas spotkania roboczego zaprezentowaliśmy wstępne ustalenia co do sytuacji autorsko-prawnej audiodeskrypcji. Omówiliśmy także probelmatyczne według obecnych na spotkaniu kwestie związane z prawami autorskimi w audiodeskrypcji oraz potrzebami środowiska odnośnie regulacji i rozwiązań prawnych.