W pigułce


Innowacyjny Projekt

Tworzymy system do obsługi audiodeskrypcji i audionapisów na potrzeby seansów kinowych, pokazów festiwalowych i telewizji. Korzystać z niego będą przede wszystkim osoby z dysfunkcją wzroku, ale także osoby starsze i te, którym czytanie napisów kinowych sprawia trudność. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.

Kreatywny zespół.

Projekt realizuje konsorcjum instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Każde z nich wnosi do projektu swoją wiedzę, doświadczenie i nieocenione zasoby kadrowe. Takie synergiczne podejście do tematu daje nam pewność, że tworzymy system nowoczesny i niezawodny, a przede wszystkim, odpowiadający potrzebom użytkow-ników.

Profesjonalna Aplikacja

Specjalna aplikacja mobilna pozwoli osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielnie uczestniczyć w seansach kinowych. Audiodeskrypcję odsłuchają na własnym smartfonie bez konieczności wypożyczania nieznanego im sprzętu z kina. Z kolei osoby starsze i wszyscy którzy nie lubią czytać napisów będą mogli uruchomić na swoim telefonie ścieżkę lektorska.