Nasz Zespół


dr Anna Jankowska

Prezes Fundacji Siódmy Zmysł i asystent w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Między-kulturową UJ. Specjalistka w zakresie dostępności oraz tłumaczenia audiowizualnego. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Adam Piasecki

Kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego w Instytucie EMAG. Wielokrotny kierownik projektów, związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektów informa-tycznych w przemyśle i administracji. Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Absolwent studiów doktoranckich na kierunku Informatyka.

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Pracownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. Wykładowca prawa cywilnego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.

Maria Gierat

Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2002 prowadzi Kino Pod Baranami, programując je, organizując festiwale, przeglądy, spotkania oraz imprezy okołofilmowe.

Agata Psiuk

Wiceprezes Fundacji Siódmy Zmysł. Ma szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz koordynowania projektów.

Justyna Mańkowska

Wiceprezes i założyciel Fundacji Katarynka. W ramach projektów EU aktywnie działa na rzecz wsparcia osób niewidomych w powrocie na rynek pracy. Autorka audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Monika Zabrocka-Śliwka

Doktorantka Uniwersytetu Pedago-gicznego w Krakowie, przygotowuje rozprawę doktorską na temat audiodeskrypcji pisanej dla dzieci. W swojej pracy skupia się na tym, jak sprawić, by audiodeskrybowane treści były przyjemne i przystępne.

Regina Mynarska

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim z długoletnią praktyką w PR. Audiodeskryptorka oraz autorka projektów udostępniających kulturę i sztukę osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu. Koordynator projektów w Fundacji Siódmy Zmysł.

Anna Kubańska

Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o. Od 1998 r. zarządza przedsiębiorstwami w najtrudniejszych momentach ich działalności, całe jej życie zawodowe związane jest z sektorami nauki i biznesu.

Mariusz Trzeciakiewicz

Założyciel i prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Autor audiodeskrypcji i napisów do filmów polskich i zagranicznych. Współtwórca pierwszego w internecie kina dla osób niewidomych i niesłyszących ADAPTER.pl. Koordynator działań audiodeskrypcyjnych do wydarzeń na żywo prowadzonych w całej Polsce (Orange Warsaw Festival, Top Gear Live, pokazy Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu itp.). Autor publikacji na temat audiodeskrypcji.

Michał Socha

Pracownik naukowy Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Inżynier oprogramowania. Specjalizuje się w projektowaniu systemów komputerowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.