Partnerzy


Fundacja Siódmy Zmysł istnieje od 2011 r. Jej głównym celem jest praca na rzecz udostępniania kultury osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu. swoim dorobku Fundacja ma opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do kilkunastu filmów fabularnych oraz współudział w projektach naukowych i artystycznych.

Instytut badawczy realizujący przedsięwzięcia naukowe mające na celu tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego oraz społecznego. Innowacje opracowane w Instytucie EMAG są komercjalizowane na rynkach polskich i zagranicznych.

Najstarszy i jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Z ramienia UJ w programie biorą udział Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową oraz Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ, który skupia specjalistów w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, powstała w 2010 roku. Została założona przez by działać na rzecz dostępności kultury i pozostałych sfer życia publicznego i społecznego. Fundacja realizuje liczne projekty finansowane ze środków publicznych.

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której głównym zadaniem jest transfer rozwiązań technologicznych opracowanych w jednostkach naukowych do odbiorców komercyjnych oraz wdrażanie różnych rozwiązań do praktyki gospodarczej.

Krakowskie kino studyjne. Zrzeszone w elitarnej sieci kin europejskich – Europa Cinemas oraz w polskiej Sieci Kin Studyjnych i Polskiej Sieci Kin Cyfrowych. Nagrodzone za najlepszy program w Europie i najlepsze kino w Polsce (Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej).