Film „Kobieta idzie na wojnę” w kinie Światowid 19.11


Wyjątkowy pokaz w sercu Katowic

Inauguracyjna projekcja z AudioMovie w Kinie Światowid w Katowicach pomyślnie zapoczątkowała naszą współpracę z tym kultowym miejscem na mapie Śląska. Salę kameralną mieszczącą 29 osób wypełniły po brzegi osoby w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń. Byli to zarówno członkowie i sympatycy Polskiego Związku Niewidomych, zachęceni przez niezawodną panią Joannę Zarzeczny, jak i na przykład młodzież z chorzowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ucieszyło nas niezmiernie nawiązanie współpracy z tą instytucją. Było też oczywiście sporo osób indywidualnych. Zdecydowana większość naszych gości po raz pierwszy korzystała z aplikacji AudioMovie. Tym bardziej przydatna była asysta ze strony wspaniałych wolontariuszy związanych z kinem Światowid. Projekcję filmu „Kobieta idzie na wojnę” poprzedziła prelekcja filmoznawczyni Agnieszki Skrzelowskiej.

Pełna sala w kinie Światowid

Pełna sala w kinie Światowid

Gorąca dyskusja

Po obejrzeniu tej niezwykłej islandzkiej produkcji wśród widzów rozgorzała gorąca dyskusja. Przewijało się w niej kilka wątków: kwestia moralnych granic protestu społecznego, kwestia opozycji między społecznym zaangażowaniem jednostki a prawem do zaspokojenia osobistych potrzeb, zwłaszcza głębokiej potrzeby macierzyństwa. Rozmowa toczyła się także wokół wieloznacznego i symbolicznego zakończenia filmu. Dla jednych oznaczał on happy end, a zdezelowany ukraiński autobus jawił się niemal jako arka Noego. Dla innych tchnął pesymizmem i oznaczał raczej katastroficzną wizję świata zalewanego nadmiarem wody z topiących się lodowców… Poruszono także kwestię przenikania się kultur: islandzkiej i ukraińskiej i usytuowania w tym kontekście kultury polskiej. W sumie rozstaliśmy się z poczuciem, że opowieść z skądinąd odległej wyspy okazała się wyjątkowo uniwersalna i bliska sercom polskiej publiczności.

Neon kina Światowid

Neon kina Światowid

Prelekcja Agnieszki Skrzelowskiej przed filmem

Prelekcja Agnieszki Skrzelowskiej

W oczekiwaniu na film w kinowym korytarzu

W oczekiwaniu na film w kinowym korytarzu